<sub id="vpvn1"></sub>

  <sub id="vpvn1"></sub>

  <address id="vpvn1"></address>

  <address id="vpvn1"></address>
  <sub id="vpvn1"></sub><sub id="vpvn1"></sub>

  <sub id="vpvn1"></sub>

   Osi?gnij wi?cej dzi?ki lepszym notatkom

   Evernote pomaga uchwyci? pomys?y i szybko je znale??.

   Za?ó? konto za darmo

   Integracje z aplikacjami

   Udost?pniaj tre?ci w ró?nych aplikacjach. Evernote ??czy si? z narz?dziami zwi?kszaj?cymi produktywno??, z których ju? korzystasz, dzi?ki czemu mo?esz pracowa? na swój sposób.

   Skanowanie dokumentów

   Pozb?d? si? papieru. Twórz kopie zapasowe wa?nych dokumentów na wszystkich swoich urz?dzeniach i zachowuj informacje, a nie ba?agan.

   No?yczki Sieciowe

   Zapisuj strony internetowe (bez reklam) i adnotuj je strza?kami, wyró?nieniami i tekstem.

   Zró?nicowane notatki

   Wyra?aj swoje pomys?y, przechwytuj obrazy i nagrywaj d?wi?k na spotkaniach lub wyk?adach, a wszystko to z telefonu lub tabletu - nawet je?li jeste? offline.

   Wybierz smak Evernote odpowiedni dla Ciebie

   Basic

   Kliknij, aby rozwin??
   Za darmo
   Rób ?wietne notatki.
   • Tak Zsynchronizuj do dwóch urz?dzeń
   • Tak Szybko znajduj notatki dzi?ki wyszukiwarce i znacznikom.
   • Tak Zastosuj zaawansowane formatowanie do swoich notatek.
   • Tak Wycinanie stron internetowych
   • Tak Maksymalny rozmiar notatki to 25 MB.
   • Tak 60 MB miesi?cznego przesy?u.

   Premium

   Kliknij, aby rozwin??
   7,99?USD miesi?cznie
   Zwi?ksz produktywno??.
   • Wszystko to, co w planie Basic.
   • Tak Zsynchronizuj nieograniczon? liczb? urz?dzeń
   • Tak Dost?p do notatek offline
   • Tak Adnotowanie plików PDF
   • Tak Przeszukuj tekst w dokumentach biurowych i plikach PDF.
   • Tak Utwórz w?asne szablony
   • Tak Maksymalny rozmiar notatki 200 MB
   • Tak 10 GB miesi?cznego przesy?u.

   Business

   Kliknij, aby rozwin??
   14,99?USD miesi?cznie za u?ytkownika
   Wspó?pracuj ze wszystkimi w firmie.
   • Wszystko to, co w planie Premium.
   • Tak Pracujcie razem we wspólnych obszarach.
   • Tak Zobacz histori? aktywno?ci swojego zespo?u.
   • Tak Scentralizowana administracja kontami.
   • Tak Zarz?dzaj dost?pem do zespo?u i danych.
   • Tak Loguj si? szybko dzi?ki jednokrotnemu logowaniu (SSO).
   • Tak W?asno?? danych biznesowych
   • Tak 20 GB miesi?cznego przesy?u + 2 GB na u?ytkownika.
   PORóWNAJ PLANY →
   中国人配人在线观看