<sub id="vpvn1"></sub>

  <sub id="vpvn1"></sub>

  <address id="vpvn1"></address>

  <address id="vpvn1"></address>
  <sub id="vpvn1"></sub><sub id="vpvn1"></sub>

  <sub id="vpvn1"></sub>

   Hj?lp os med at skabe fremtiden

   Vi beh?ver din hj?lp for at skabe et bedre Evernote.

   V?r med i programmet

   Gode v?rkt?jer starter med dine idéer.

   Vil du bidrage til videreudviklingen af Evernote? Har du ikke noget imod lejlighedsvise fejl? S? deltag i Evernotes program for tidlig adgang! Du f?r mulighed for at teste Evernote-funktioner f?r de udgives, og p? den m?de kan du hj?lpe med at afg?re hvad der virker og hvad der skal forbedres. Fort?l os om dig selv, s? v?lger vi hvilke funktioner, der bedst passer til din oplevelse, og tager kontakt med dig s? du kan teste dem. Sp?rgsm?l? Se vores ofte stillede sp?rgsm?l.

   * Evernote Business-konti er ikke berettigede. Se Ofte stillede sp?rgsm?l.

   P? hvilke enheder/platforme vil du v?re interesseret i teste Evernote? V?lg alle der passer.

   Hvordan bruger du typisk Evernote?

   Hvor ofte bruger du Evernote?

   TILL?G TIL EVERNOTES SERVICEVILK?R

   PROGRAM FOR TIDLIG ADGANG

   Dette till?g til Evernotes servicevilk?r (“Till?g”) regulerer din adgang til og brug af en ikke-offentlig, ikke alment tilg?ngelig, tidlig prototypeversion af Evernote-tjenesten (samlet kaldet “Prototypetjenesten”). ?ndringerne indarbejdes under servicevilk?rene mellem Evernote og dig, fra og med den dato du accepterer dette till?g (“Till?gsdato”).

   Du opfordres til at evaluere prototypetjenesten, der begynder p? till?gsdatoen og slutter den dato hvor Evernote afslutter dette till?g i overensstemmelse med afsnit 8 nedenfor (“Evalueringsperioden”).

   Eventuelle vilk?r i dette till?g, der er skrevet med stort, har de heri angivne betydninger i Evernotes servicevilk?r eller anden g?ldende aftale, der har relation til din brug af Evernote-tjenesten (almindeligvis ben?vnt “Standardbetingelserne”). Standardbetingelserne g?lder for prototypetjenesten, medmindre andet er aftalt. Hvis der er uoverensstemmelse(r) mellem till?gget og standardbetingelserne g?lder till?gget kun for prototypetjenesten, og standardbetingelserne regulerer alle andre forhold. Dette till?g g?lder ikke for nogen anden tjeneste end prototypetjenesten.

   For at f? adgang til prototypetjenesten kr?ves det at du enten klikker p? "Jeg accepterer", markerer et afkrydsningsfelt der angiver at du har l?st og accepteret till?gget, eller p? anden m?de angiver, at du accepterer till?gget. Ved at acceptere till?gget accepterer du betingelserne der er beskrevet heri.

   1. Licens. Evernote tildeler dig hermed en begr?nset, ikke-eksklusiv licens, som ikke kan licenseres eller overf?res, men som kan tilbagekaldes, for at f? adgang til og anvende prototypetjenesten internt i evalueringsperioden. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i dette till?g har du ikke ret til at f? adgang til eller anvende prototypetjenesten. Dette indeb?rer s?ledes at Evernote og dets licensgivere ejer samtlige rettigheder til s?vel som navn p? og interesse i prototypetjenesten. Evernote forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i dette till?g.

   2. Brug og ansvar. Du anerkender, at du er ansvarlig for en hvilken som helst brug af og adgang til prototypetjenesten fra din konto. Prototypetjenesten (herunder navn(e) p? funktion(er) p? prototypetjenesten) er fortrolige oplysninger, der tilh?rer Evernote, og der er tale om en eksperimentel forh?ndsvisning, der muligvis ikke fungerer som forventet.?

   3. Handelshemmeligheder og fortrolighed. Du anerkender, at prototypetjenesten er fortrolig og tilh?rer Evernote, og at den indeholder handelshemmeligheder. Du accepterer hermed, at du ikke vil videregive oplysninger om prototypetjenesten (herunder, men ikke begr?nset til, tjenestens eksistens, navn, design og ydeevne, resultaterne af eventuelle pr?stations-/benchmark-tests og eventuelle adgangskoder eller licensn?gler) til tredjepart uden forudg?ende skriftlig tilladelse fra Evernote. Du bekr?fter ligeledes at du vil behandle alle oplysninger om prototypetjenesten, der leveres af Evernote, som v?rende fortrolige oplysninger, der er underlagt de generelle vilk?r for privatlivets fred som beskrevet i standardbetingelserne.

   4. Feedback. Feedback og andre oplysninger du giver, eller som hentes af Evernote i forbindelse med dette till?g, kan blive brugt af Evernote til at forbedre eller optimere tjenesten, og Evernote har en ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomsp?ndende ret og licens til at bruge, modificere og p? anden m?de udnytte s?danne tilbagemeldinger og oplysninger uden begr?nsning, forudsat at offentligg?relse af s?dan feedback eller information, der m?tte v?re knyttet til dig, kun skal ske i overensstemmelse mellem dig og Evernote.

   5. Support og opdateringer. Uanset hvad der kan modsige dette i standardbetingelserne:

   1. a. Evernote er ikke forpligtet til at yde support eller stille supporttjenester til r?dighed for dig i forbindelse med prototypetjenesten. Evernote kan dog stille s?danne tjenester til r?dighed for dig efter eget sk?n.
   2. b. Evernote kan fra tid til anden lancere tilg?ngelige opdateringer, forbedringer og/eller ?ndringer til prototypetjenesten, og kan efter eget sk?n overgive s?danne opdateringer til dig, men er ikke forpligtet hertil. S?danne opdateringer, forbedringer og/eller ?ndringer til prototypetjenesten, der gives til dig fra Evernote, er underlagt samtlige vilk?r i dette till?g, herunder, men ikke begr?nset til, begr?nsningerne i din brug af prototypetjenesten og Evernotes garantifraskrivelse.

   6. Ansvarsbegr?nsning. UANSET HVAD DER KAN MODSIGE DETTE I STANDARDBETINGELSERNE ELLER I EN HVILKEN SOM HELST ANDEN AFTALE MELLEM DIG OG EVERNOTE, S? ER EVERNOTE OG DETS LICENSGIVERE UNDER INGEN SOM HELST OMST?NDIGHEDER ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN PART FOR SKADER AF ENHVER ART, DER KAN OPST? I FORBINDELSE MED DETTE TILL?G ELLER BRUG AF PROTOTYPETJENESTEN, UANSET OM DENNE/DISSE OPST?R SOM F?LGE AF OVERTR?DELSE (HERUNDER FORS?MMELSE), KONTRAKTBRUD ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN HANDLING, HERUNDER, MEN IKKE BEGR?NSET TIL, TAB AF ELLER FEJLAGTIGHED I DATA, AFBRYDELSE I TJENESTEN, TAB AF FORTJENESTE ELLER INDT?GTER, SAMT DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE ELLER EFTERF?LGENDE SKADER AF EN HVILKEN SOM HELST SLAGS, UANSET OM EVERNOTE HAR KENDT TIL RISIKOEN FOR S?DANNE SKADER.

   7. Garanti. DU BEKR?FTER OG ACCEPTERER AT PROTOTYPETJENESTEN ER I ET TIDLIGT STADIE AF UDVIKLINGSFASEN, SAMT AT DEN ER EKSPERIMENTEL, OG AT EVERNOTE P? INGEN M?DE GARANTERER PROTOTYPETJENESTEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGR?NSET TIL, PROTOTYPETJENESTENS YDEEVNE ELLER FUNKTIONER. EVERNOTE FRASIGER SIG HERMED SAMTLIGE GARANTIER FOR PROTOTYPETJENESTEN, INKLUSIVE OG UDEN BEGR?NSNING, ALLE GARANTIER FOR EGNETHED FOR ET SPECIFIKT FORM?L, SALGBARHED, IKKE-OVERTR?DELSE ELLER ANDRE GARANTIER, SOM ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORST?EDE.

   PROTOTYPETJENESTEN LEVERES I EKSISTERENDE FORMAT DER UDELUKKENDE ER TIL EVALUERING OG AFPR?VNING, OG P? GRUND AF DEN EKSPERIMENTALE STATUS ANBEFALER VI, AT DU UNDG?R AT S?TTE DIN LID TIL PROTOTYPETJENESTEN ELLER DENNES YDEEVNE. DU ACCEPTERER AT BRUGE PROTOTYPETJENESTEN MED FORSIGTIGHED, SAMT AT TAGE FORBEHOLD FOR AT SIKRE INTEGRITET FOR DATA, HARDWARE OG SOFTWARE I SOFTWARENS OPERATIVSYSTEM. UANSET HVAD DER KAN MODSIGE DETTE I STANDARDBETINGELSERNE ACCEPTERER DU LIGELEDES AT EVERNOTE IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGR?NSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE, S?RLIGE ELLER EFTERF?LGENDE SKADER ELLER SKADER I FORBINDELSE MED TABT FORTJENESTE, INDT?GTER, DATA ELLER BRUG, UANSET OM EVERNOTE HAR KENDT TIL RISIKOEN FOR S?DANNE SKADER.

   8. Gyldighedsperiode og opsigelse. Evernote har ret til efter eget sk?n at opsige dette till?g med ?jeblikkelig effekt, med eller uden grund, via skriftlig meddelelse til dig. Desuden oph?rer dette till?g automatisk s?fremt Evernotes servicevilk?r mellem dig og Evernote og/eller Prototypetjenesten opsiges. Afsnit 3 og 5-9 g?lder fortsat, selv om dette till?g oph?rer eller udl?ber.

   9. Kommerciel tilg?ngelighed. Intet i dette till?g kan g?re, at Evernote er forpligtet til at g?re prototypetjenesten kommercielt tilg?ngelig p? en bestemt dato. Evernote afgiver ej heller s?danne garantier, uanset om de er udtrykkelige eller underforst?ede, vedr?rende en kommercielt tilg?ngelig version. Intet i dette till?g berettiger dig til at bruge en kommercielt lanceret version af prototypetjenesten eller en hvilken som helst del deraf, hvis og n?r det bliver tilg?ngeligt. Brug af et s?dant kommercielt produkt er underlagt Evernotes servicevilk?r eller andre vilk?r og betingelser, som Evernote g?r brug af i forbindelse med en s?dan tjeneste.

   [Slut p? till?g]

   Jeg elsker at v?re en del af processen med at g?re Evernote bedre. Det virker som om I virkelig lytter til den feedback, som beta-brugerne giver. - Wilkie, tester

   Ofte stillede sp?rgsm?l

   Har du ikke en Evernote-konto?

   Tilmeld dig nu for at gemme idéer uanset hvor du befinder dig samt for at administrere opgaver med lethed.

   Registrer dig gratis

   中国人配人在线观看